G×Bar – privacy policy

ონფედიციონალობის პოლიტიკა

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ბიუთი -ბარ  ჯი. იღებს პასუხისმგებლობას უზრუნველყოს თავისი კლიენტებისთვის საუკეთესო მომსახურება და დაეხმაროს  G×Bar საიტის მეშვეობით  ხელსაყრელ დროს ჩაეწეროთ ბმულზე, სასურველ მომსახურეობაზე,საიდუმლოდ შეინახოს  მომხმარებელის ვიზიტის და მასთან ურთიერთობის ისტორია, ასევე მაქსიმალურად უზრუნველყოს  მომსახურეობის პერსონალურობა.  ამისათვის კი საჭიროა, რომ ჩვენ გვქონდეს დაცული და პერიოდულად გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები(სახელი, გვარი,დაბადების თარიღი ,კლიენტის სოციალური ქსელის ბმული, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი,ელექტრონული ფოსტის მისამართი

და  ინფორმაცია   ინდივიდუალური პრიორიტეტების შესახებ ) ჩვენი ბიუთი -ბარის კლიენტები დარწმუნებულები უნდა  იყვნენ იმაში,რომ მათი პერსონალუერი მონაცემები დაცულია და გამოიყენება მხოლოდ  და მხოლოდ   კანონმდებლობით გათვალისწინებული  კონფიდეციალურობის ხარისხის შესაბამისად.

კონფედიციალურობის  პოლიტიკა ვრცელდება   G×Bar  საიტზე და მობულურ აპლიკაციაზე განთავსებულ, ასვე ნებისმიერ მონაცემებზე, რომელსაც  ბიუთი -ბარ  G×Bar,  ფლობს თქვენს შესახებ და მიწოდებულია თქვენს ნებისმირი საინფომაციო გზით. პირადი ინფორმაციის შენახვის და გამოყენების წესების თანახმად  ნაცვალსახელი ,,ჩვენ,, ,  ,,ჩვენით,,  ,  ,,ჩვენი,, , ,,ჩვენზე,, , და მისი ანალოგები, გულისხმობს  G×Bar   მობილური აპლიკაციის  /საიტის/  გარკვეულ   მომხმარებელს, კლიენტს.   აპლიკაციის ან საიტის სტუმრობისას, ან მათზე დარეგისტრირებისას  თქვენ აცხადებთ თანხმობას, მათზე მოქმედი წესების შესაბამისად ,პირადი ინფორმაციის  შენახვისა  და გამოყენების თაობაზე.

პერსონალური მონაცემების შეგროვება

პერსონალური მონაცემები---ეს არის ნებისმიერი ინფორმაცია,რომელიც გვაძლევს თქვენი პიროვნების  ინდეფიკაციის  და თქვენთან დაკავშირების   საშუალებას .ჩვენ ვაგროვებთ და ვინახავთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ იმ წუთიდან,  როგორც კი გახდით  ჩვენი მომხმარებელი /დარეგისტრირდით საიტზე/,ბმულზე,/ან შედიხართ სისტემაში ჩვენი საიტის გამოყენების მიზნით/ დაგსვით კითხვა,,მიუთითეთ ქალაქი,შეავსეთ ფორმა,დატოვეთ განაცხადი G×Bar, -ში სტუმრობის და მომსახურეობის თაობაზე, განახორციელეთ  ტრანსაქციები,   გამოგვიგზავნეთ  შეტყობინება ელ.პოსტაზე ან მესენჯერში.  

   G×Bar . გამოიყენებს  თქვენს  პერსონალურ  მონაცემებს;  ,,მომსახურეობაზე ჩასაწერად,,   თქვენთან  შეთანხმებით  გაწეულ  მომსახურეობაზე   ტრანსაქციის  განსახორციელებლად,  თქვენს კითხვებზე  და მოთხოვნებზე  პასუხის  გასაცემად,  სარეკლამო  მასალების და  ახალ აქციებზე   შეტყობინებების  გამოსაგზავნად.    ,(სპეციალური წინადადები და ახალი ამბები,რომლებიც ჩვენის  აზრით დაგაინტერესებთ).

   G×Bar  ბიუთი -ბარ  განკუთვნილია  ყველა ასაკის გოგონებისთვის  (3 დან 93 წლამდე).ამიტომ  არასრულწლოვან გოგონებს აქვთ უფლება  დარეგისტრირდნენ და ისარგებლონ G×Bar  -ის მომსახურეობით.  საჭიროების  შემთხვევაში --  მომსახურეობაზე  ჩაწერა და  კლიენტის   ბარათის  რეგისტრაცია,შესაძლებელია   განხორციელდეს  უახლოესი  უფროსი ნათესავის   მეშვეობიათ (სახელის გამოყენებით).    საერთაშორისო ქსელი G×Bar-ის  მიერ თავისი  ბიზნესის გაყიდვის შემთხვევაში,   შეიძლება იგულისხმევოდეს  დარეგისტრირებული  მომხმარებლების  პერსონალური   მონაცემების გადაცემაც ახალი მფლობელისთვის.

ინფორმაცია, რომელის ინახება საიტზე,  ბმულზე, ან ჯი პროს CRM ში,  ასევე სისტემაში,   და არ  ახდენს  თქვენი პიროვნების   ინდეფიკაციას-- არ  განეკუთვნება  პერსონალურ  მონაცემებს. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია  დავაფიქსიროთ თქვენი სერვერის მისამართი, ან დომენის სახელი, საიტზე ვიზიტის თარიღი და დრო, ასეთ ინმფორმაციას  ჩვენ  ვიყენებთ  ანონიმურად  და აგრერირებუად,საიტის და ბმულის სტატისტიკის განსავითარებლად.

ჩვენ  ვიტოვებთ  უფლებას გამოვიყენოთ ან გავხსნათ მითითებული ინფორმაცია,  ცალკეული პირის ადგილსამყოფელის დასადგენად, იმ შემთხვევაში თუ  ვფლობთ ინფორმაციას  ან  ვვარავუდობთ,  რომ  ეს პიროვნება ანხორციელებს არა კანონიერ და არამართებულ მოქმედებებს საიტთან მიმართებაში.       ფაილები,,კუკი,,---წარმოადგენს მცირე საინფორმაციო ფაილებს,რომლებიც  ინდეფიკაციის მიზნით გადაეცემა  თქვენს  ვებ-ბრაუზერს. ფაილები,,კუკები,, ---არ ახდენენ თქვენს პიროვნების ინდეფიკაციას. ისინი ახდენენ თქვენი ვებ- ბაუზერის ინდეფიკაციას.      სისტემაში შესვლისას, ვიყენებთ-- ,,სასესიო კუკებს,,  და მათზე  ვინახავთ ინფორმაციას სესიის შესახებ. ეს საშუალებას  გვაძლევს ამოვიცნოთ ადრე აუტენფიცირებული მომხმარებელი და განვახორციელოთ  ონლაინ გაყიდვები   (მაგ.დავამუშაოთ შეკვეთა თქვენს კალათაში საქონლის გადარჩევის მიზნით)

ვიყენებთ  ასევე-- ,,მუდმივ კუკებს,,    მათი მეშვეობით:  -----  ვიცავთ ჩვენს კლიენტებს და მომხმარებლებს, მოგვეწოდება ინფორმაციას ჩვენი საიტს /ბმულის/  ნებისმიერ მომხმარებელზე.  ,,მუდმივი კუკების,,  მეშვეობით  ვადევნებთ  თვალყურს  მომხმარებელს საიტზე/ბმულზე/  და   გამოვავლინოთ ის მომხმარებლები, რომლებიც არა კორექტულად   სარგებლობენ   ჩვენი   მომსახურეობით.

ვებ -ბრაუზერების   უმრავლესობა  მომართულია   ,,კუკების,,   ფაილების  მისაღებაზე.  იმ   შემთხვევაში,  თუ  თქვენ  არ  გსურთ  მათი  მიღება,  მაშინ  თქვენი  ბრაუზერი  უნდა  მომართოთ ისე ,რომ არ მიიღოს   ,,კუკები,,  ან   წინასწარ   შეგატყობინოთ   მათი   გამოყენების   შესახებ.  ასევე   არსებობს   ისეთი   პროგრამული    პროდუქტები, რომლებიც   თქვენს   მაგივრად   მართავენ  ,,კუკის,,   ფაილებს,   თუმცა   ,,კუკის ,,   ფაილებზე   უარის   თქმამ,  შეასაძლებელია თქვენს   შემთხვევაში  შეზღუდოს   ამ  საიტის ფუნქციონირება თქვენი ვებ -ბრაუზერის მიერ.

ინფორმაციასთან წვდომ

ბიუთი  ბარ   ჯი-მ   მიიღო   მთელი   რიგი   ტექნოლოგიური,    ფიზიკური  და  ადმინისტრაციული,    თავდაცვის ზომები:   არა  სანქცირებული  წვდომის,  შენახვის  და თქვენი  მონაცემები  სათანადოს  გამოყენების  თაობაზე.  პირადი ინფორმაციის  გამოყენების და შენახვის წესების  თანახმად  ჩვენ   შევზღუდავთ  წვდომას   თქვენს  პირად იმფორმაციაზე,   რამდენადაც  ეს მისაღები იქნება  კომერციული თვალსაზრისით,   თუმცა  თქვენი  პერსონალური  მონაცემები  სჭირდებათ  ჩვენს ადმინისტრატორებს,თანამშრომლებს და ჩვენს ბიზნეს  პარტნიორებს  (ფრენჩაიზის  შემთხვევაში;ყველა ქალაქი ხედავს  მხოლოდ  მოცემულ  ინფორმაციას  თავის  კლიენტებზე, აღნიშნულ ქალაქში),   იმისათვის,  რომ  განხორციელდეს  დასახული   მომსახურეობა  საქონლის  და  მომსახურეობის  მიწოდების   კუთხით.     ჩვენ   შეგვიძლია   წარვუდგინოთ   საერთო   ინფორმაცია  G×Bar -ის   კლიენტების შესახებ   პარტნიორებს,   ან   ჩვენს  მოწოდებლებს:   გაყიდვები,  ბიუთი   ბარების დატვირთვა და ა. შ.   ---   ცხადია ეს ინფორმაცია არ მოიცავს პირად მონაცემებს.                                                                    არ ვაწვდით ინფორმაციას მესამე პირებს ,  თუ მათი მიზანი პირდაპირი მარკეტინგია.

   ჯი-ის   კლიენტებისათვის  საქონლის  მიწოდების  და  მომსახურეობის   გაწევის   შემთხვევაში,  ვიტოვებთ   უფლებას   გადავცეთ    პერსონალური  მონაცემები  მესამე  პირებს,   ეს   ის   კომპანიებია,   რომელიც    გვიწევს   მარკეტინგულ   და   სხვადასხვა  მომსახურეობას   და   ასევე   აწარმოებს  ჩვენთვის  ოპერაციებს.    რაც   შეეხება   ორგანიზაციას,   რომელიც  ხელშეკრულების   თანახმად  გვიწევს მომსახურეობას,   ჩვენ   გვაქვს   უფლება   გავხნათ  ამ   ორგანიზაციის   პერსონალური

მონაცემები,  თავის   მხრივ   ამ   ორგანიზაციას   შეუძლია   მოგვაწოდოს    მონაცემები   თქვენს   შესახებ,   იმ   შემთხვევაში   თუ   თქვენ   გაგეწევათ   მომსახურეობა   და მოგეწოდებათ  საქონელი  მათ  მიერ.  ჩვენ   ვიღებთ   ზომებს  იმ   ორგანიზაციებთან   მიმართებაში,   რომლებიც  ხელშეკრულების  თანახმად   გვიწევენ მომსახურეობას, პირადი   ცხოვრების   ხელშეუხებლობის   პრინციპებს  თაობაზე,   როდესაც  ისინი   აგროვებენ   და  ამუშავებენ   თქვენს   პიდად   მონაცემებს

      ჩვენ    აგრეთვე    შეგვიძლია   გაუხსნათ   პერსონალური   მონაცემები   მესამე   პირებს. *  საჭიროების    შემთხვევაში  ან   პერსონალურ   მონაცემებზე    კანონიერი    უფლებამოსილების   შემთხვევაში,  ან *  თქვენი    თანხმობის    შემთხვევაში.       პერსონალური    მონაცემების   გახსნა   შეგვიძლია  ასევე,  იმ   შემთხვევაში   თუ   არსებოს  ასეთი  საჭიროება:   ჩვენი  უფლების  და  საკუთრების   დასაცავად,  ან  ჩვენი

საიტის   მომხმარებლის   საკუთრეების   ან   უფლების   დასაცავდ.  ეს   აგრეთვე   შესაძლებელია   საგანგებო   გარემოების   შემთხვევაში,  რომლის   დროსაც   საჭიროა   ჩვენი საიტის    მომხმარებლების   და   განუსაზღვრელი   წრის პიროვნებების   პერსონალური  მონაცემების   დაცვა.

საერთაშორისო    კავშირები.

შესაძლებელია    ჩვენს   საიტზე   და   მობილურ   ბმულზე   მითითებული   იყოს,  სხვა   კომპანიების   და   ორგანიზაციების   ბმულები   და   საიტები.    ამ   შემთხვევაში .G×Bar    არაა   პასუხისმგებელი   იმაზე   თუ   რა   გზით   შეაგროვეს   ან    მოიპოვეს   ამ   ორგანიზაციებმა   და   კომპანიებმა   ეს ინფორმაცია,  როგორ    გამოიყენებენ   ან  დაიცავენ   თქვენს   პირად   მონაცემებს   და  თქვენს   მიერ   მიწოდებულ   ინფორმაციას.  თუ   თქვენ   სტუმრობთ   მესამე   პირების   ბმულებს,   რომლებიც    განთავსებულია ჩვენს   საიტებზე,   ამ    შემთვეავაში    ყველანაირი    რისკის   შეაძლებლობას   იღებთ  თქვენი   პასუხისმგებლობის   ქვეშ,   მომსახურეობის    მიწოდების   პირობების   და ინფორმაციის   შენახვის   წესების   შესაბამისად,   თუ    დაკავშირებულები    არიან    ამ    საიტებთან,   ასეთების    არსებობის   შემთხვევაში 

პერსონალური   მონაცემების   შეცვლა.

თქვენ     შეგიძლიათ      იხილოთ    და    შეიტანოთ    ცვლილებები   თქვენს   პერსონალურ   მონაცემებში,  რომელიც   ინახება   განყოფილებაში    ,,პირადი კაბინეტი,,  მობილურ   დანართზე   G×Bar.         

მონაწილეობის   შეწყვეტა   ან    ხელმოწერის   გაუქმება.

იმ   შემთხვევაში,   თუ    თქვენ    რაიმე    საპატიო   მიზეზის   ან   გარემოების    გამო,   გსურთ   უარი   თქვათ   .G×Bar-სთან,   თანამშრომლობაზე   და   კომუნიკაციაზე,  მის ნებისმიერ    გამოვლინებაზე   /მთლიანი ან ნაწილობრივი/   გთხოვთ    დაგვიკავშირდეთ   თქვენს    ქალაქში   აქტიურ  ნომერზე

დანართები და  შეტყობინებები,   ცვლილების  თაობაზე.

G×Bar    აქვს    უფლება   შეიტანოს    ცვლილები    პირადი   ინფორმაციის   შენახვის    წესებში   თავისი    შეხედულებების   შესაბამისად:   იმ   შემთხვევაში   თუ    ინტერნეტ -ტექნოლოგიები,   ან   მოქმედი   კანონმდებლობა შეიცვლება,  ამის   გათვალისწინებით  გთხოვთ,  პერიოდულად   გადაათვალიეროთ   მოცემული   დებულება   კონფედიციალური პოლიტიკის   შეცვლის   თაობაზე.

საჩივრები,   შეკითხვები   და   წინადადები   კონფედიციალურობის   თაობაზე.

თუ    თქვენ    გაქვთ    წინადადები    და   კითხვები   მოქმედი  კონფედიციალურობის    პოლიტიკის    თაობაზე,   გთხოვთ    დაგვიკავშირდეთ    email-ზე    developer@ohmylook.ua.    ნებისმიერი   საჩივარი   თქვენი   ინფორმაციის    კონფედიციალურობის   თაობაზე    შეგიძლიათ     გამოაგზავნოთ    ელ-ფოსტაზე    developer@ohmylook. ua     ან   ჩვეულებრივი ფოსტით   მისამართზე     0200 ქ.კიევი   კაზიმირ   მალევიჩის  ქ. 86 П,  G×Bar,  ,, კლიენტზე    ზრუნვის   დეპარტამენტი,,